shockwave therapie

Binnen de praktijk bieden we radiale “shockwavetherapie” aan op de te behandelen lichaamszone. De shockwaves creëren enerzijds een pijnvermindering en anderzijds ook tal van veranderingen binnen de weefsels.

Nadat we hebben bepaald waar de klacht zich bevindt, wordt er wat gel op de pijnzone aangebracht. In de behandelkop van het Shockwave apparaat zit een snel bewegend projectiel, dat de energie doorgeeft aan de kop.

Zo worden de radiale shockwaves gegenereerd, die vervolgens divergeren in het lichaam en worden opgenomen door het lichaam. De frequentie van de golven is instelbaar. 

De shockwaves zorgen voor pijnvermindering door het aanmaken van substantie P en de hyperstimulatie van pijnsensoren. Het lichaam zelf regenereert het aangetaste weefsel, waardoor de volgende verschijnselen optreden: 

  • Versterkte bloedcirculatie en neovascularisatie
  • Toename groeifactoren
  • Toename mesenchymale stamcellen
  • Stimulatie van het metabolisme 

Daarnaast kan shockwave therapie verkalkingen en fibrose vergruizen. De techniek die bij shockwave therapie wordt ingezet, komt van niersteenvergruizers af. De behandeling is kortdurend, maar kan voor de patiënt wel met vlagen gevoelig zijn. 

Het voordeel is dat een behandeling circa 8 tot 10 minuten in beslag neemt. Shockwave therapie kan natuurlijk altijd gecombineerd worden met training in de praktijk en/of oefeningen die de patiënt mee naar huis krijgt.